Dekan Yardımcıları


                                

                Dekan Yardımcısı                                         Dekan Yardımcısı

                  Prof. Dr. Soner ÇANKAYA                                        Doç. Dr. Özgür BOSTANCI 
  
                Email: scankaya@omu.edu.tr                                             Email: bostanci@omu.edu.tr   
                    Tel: 0362 312 19 19 / 5662                                                     Tel: 0362 312 19 19 / 5663 - 5672