Spor Yöneticiliği Bölümü

              

Bölüm Başkanı
 
Prof. Dr. M. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
 
E-mail: myalcint@omu.edu.tr
Tel: 0362 312 19 19 / 5676
Özgeçmiş
      


  
 
Bölüm Başkan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Musa ÇON
 
Email: musacon@omu.edu.tr
Tel: 0362 312 19 19 / 5655
Bölüm Sekreteri

Şehri KURNAZ
 
Email: sehrikurnaz_55@hotmail.com
Tel: 0362 312 19 19 / 5675


 

Kuruluş

Spor Yöneticiliği Bölümü 2007 yılında kurulmuş; 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında eğitim öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Spor Yöneticiliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Spor Yöneticiliği Bölümü programı spor bilimleri alanında yoğun bir müfredat uygulamaktadır. Öğrencilerin, spor endüstrisi içerisinde yer alan her türlü organizasyonda etkin bir rol oynamalarına imkan sağlayacak bir eğitim programı yürütülmektedir. Bu program içerisinde teorik derslerin yanı sıra, öğrencilerin seçmiş olduğu branşlara yönelik spesifik eğitim verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız Gençlik ve Spor Gen