Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 
              

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Seydi Ahmet AĞAOĞLU
 
E-mail: ahmetsa@omu.edu.tr
Tel: 0362 312 19 19 / 5674
Özgeçmiş 
Bölüm Başkan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Egemen ERMİŞ
 
Email: egedeath@hotmail.com
Tel: 0362 312 19 19 / 5634
Özgeçmiş
Bölüm Başkan Yardımcısı

Okt. Fulya CENGİZHAN ERTAN
 
Email: 
Tel: 0362 312 19 19 /  5639
Özgeçmiş
Bölüm Sekreteri

Selma KIVRAK
 
Email: selma.kivrak@omu.edu.tr
Tel: 0362 312 19 19 / 5673
 


 

Kuruluş

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2005 yılında kuruluşu Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanarak eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Antrenörlük Eğitimi alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Antrenörlük Eğitimi Bölümü programı spor bilimleri alanında yoğun bir müfredat uygularken, öğrencilerinin kendi seçtikleri spor branşlarında iyi birer antrenör, uzman ve kondisyoner olarak yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Bölümün eğitim programı antrenörlük mesleği ve genel kültürle ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Öğrenciler mezun olmadan önce mesleki deneyim kazanmaları amacıyla Spor Kulüplerinin ilgili branşlarında iki yarıyıl içinde Staj eğitimlerini de tamamlamaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar ilgili spor branşlarının federasyonlarında, kulüplerinde, özel ilköğrenim, orta öğrenim ve üniversitelerin bünyesinde antrenör, spor uzmanı ve kondisyoner olarak çalışmaktadırlar.Ders KataloğuAntrenörlük Eğitimi A.D. Haftalık Ders Programı
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Uygulama Yönergesi