“Athletes Go Further in Life" Avrupa Birliği Projesi Toplantısı Yapıldı

Yazar: sbf | Tarih: 28 Eylül 2020

Avrupa Birliğinin Erasmus+ Sports Programı kapsamında desteklenen “Athletes Go Further in Life – Spor Kariyerinden Sonraki Yaşam” isimli projede yürütücü olarak görev alan OMÜ-Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Soner ÇANKAYA yapmış olduğu açıklamada, “Eğitimi teşvik etmek ve spor yoluyla beceri geliştirmeye özel olarak odaklanmanın yanı sıra sporcuların çift kariyerlerine ilişkin AB yönergelerinin uygulama konusu dahilinde, Avrupa Birliğinin Erusmus+ Programı kapsamında desteklenen “Athletes Go Further in Life – Spor Kariyerinden Sonraki Yaşam” isimli proje kapsamında performans sporcuları için 8 farklı toplam 80 saatlik (20 saat teori + 60 saat uygulama) “Çift Kariyer” edindirme eğitimi amaçlı Romanya-İtalya-Portekiz ve Macaristan’ın içerisinde yer aldığı 5 ülke ortaklı projenin ana amacı: performans sporcusu olarak ikinci bir kariyeri benimseyen sporcuların becerilerini ve sayısını artırmak, bu konuya karşı olumlu bir tavır almanın öneminin farkında olmak ve bitirdikten sonra kariyer seçiminde sporculara rehberlik etmek, dolayısıyla spor alanında faaliyetinde bulundukları dönemde bile spor alanında ikili bir kariyere sahip olma ve sporcuların ikili kariyerlerine katılımı ve eşit erişimini arttırmaktır. Proje kapsamında, sporcular için ikili kariyer gerektiren alanlar üzerine bir anket yaptık - beş ortak ülkeden en az 750 sporcudan oluşan bir örneklemde sporda yeni bir kariyere yönelme fırsatları sunuldu. “Performans sporcularının sporda ikili bir kariyere erişimini kolaylaştıran beceriler edinerek spor alanındaki profesyonel eğitim kurslarını uyarlama yöntemleri” rehberi detaylandırıldı. Proje ortağı her ülkeden 5’er kişi olmak üzere seçilen toplam 25 performans sporcusuna rehberin maddelerini uygulayacağız ve rehberin Pratik Sonuçlarının Analizini detaylandıracağız. Projenin uygulamalı kısmında, 25 performans sporcusu, spor alanında ikili bir kariyerin yararlanıcıları olarak bu yöntemlerin bir spor eğitmeni kursunda uygulanmasından doğrudan yararlanacak. Sporcular Mesleki Eğitim Merkezi M.A.R.A. ile işbirliği içinde, Avrupa düzeyinde tanınan Lahey Apostili sertifikasına sahip spor eğitmeni niteliğini elde edebilecekler” dedi. Fakültemiz öğretim elemanları ve öğrencilerimizin hem kişisel gelişim, hem kültürel kazanım, hem de Avrupa Birliği Projeleri’nde görev alabilmesini desteklemek için bu tür projelerin yapılmasını önemsediklerini dile getiren Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Soner ÇANKAYA, projede görev alan Doç. Dr. Özgür Bostancı’ya, projenin her aşamasında desteğini esirgemeyen üniversitemiz Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Emine YAZICI’ya, Proje’nin tanıtım açılışına gelen fakültemiz öğretim elemanlarına ve tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Erasmus tanıtım programı.pdf