Vizyon ve Misyon

 

MİSYON
 

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, öğrencilerin kendi  potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, en üst düzeyde eğitim verilmesini sağlamak, evrensel etik değerlere bağlı, öncü yenilikçi ve kalite anlayışıyla paydaşlarına bilim, eğitim, spor ve sağlık hizmeti sunmak, yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmektir.


VİZYON
 

Sporu eğitim ve sağlık vasıtası haline getirecek, uygulama ve organizasyonları ulusal ve uluslar arası şartlar bakımından günün icaplarına uyacak tarzda gerçekleştirmektir.
 

Yetki Görev ve Sorumluluklar
 

Fakültemiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4 ve 5 inci maddelerinde belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetleri ile bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir.