Hakkımızda

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
     
GENEL BİLGİLER

 
   Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi ilk olarak 1990- 1991 eğitim-öğretim yılında OMÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na bağlı “Beden Eğitimi ve Spor Bölümü” ismiyle eğitim ve öğretime başlamıştır. Daha sonra 10.06.1997 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 97/9414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na dönüştürülmüştür. Böylece Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 16.07.1997 tarih ve 13209 sayılı yazısı ile Yüksekokul’a aktarılmıştır.
            Diğer taraftan; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13.10.1997 tarih ve 20293 sayılı yazısı ile Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde “Spor Yöneticiliği Bölümü” ile “Antrenörlük Eğitimi Bölümü”, 05.04.2012 tarih ve 2148 sayılı yazısı ile de “Rekreasyon Bölümü” kurulmuştur. Rekreasyon Bölümü açık olmasına rağmen henüz öğrenci alınmamıştır. Bu bölüme gelecek yıllarda öğrenci alınması planlanmaktadır.
         Son olarak 24.07.2013 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 2013/5114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yaşar Doğu Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılarak “Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi” kurulmuştur.
              Lisans seviyesinde eğitim-öğretim veren fakültemiz aynı zamanda Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde, “Beden Eğitimi ve Spor” ve “Antrenörlük Eğitimi” anabilim dallarında; Sosyal Bilimleri Enstitüsü’nde ise “Spor Yöneticiliği” anabilim dalında yüksek lisans ve doktora programlarını yürütmektedir. Fakültemizin eğitim-öğretim kadrosunda şu anda 4 profesör, 5 doçent, 7 yardımcı doçent, 6 öğretim görevlisi (ikisi Dr. Unvanına sahip), 14 araştırma görevlisi ve 10 okutman bulunmaktadır.
         Aynı zamanda Fakültemiz, Spor Bilimleri'nin Disiplinlerarası bir alan olması ve teorinin günlük hayata uygulanması noktasında  Üniversite ile 
Samsun şehrinin buluşturulmasında kilit görev üstlenmektedir.  Bu noktada her yaştan bireyin çeşitli spor dallarında faaliyetlere katılabilmesine imkan sağlamakta, yıl boyu devam eden tenis, masa tenisi, okçuluk, yüzme, kule atlama, pilates, zumba, step-aerobik branşlarında aktiviteler planlayıp uygulamaktadır. Özellikle kış aylarında öğretim elemanları ve öğrencilere özel kayak eğitimi verilmektedir. 
 
HEDEFLERİMİZ:
➢ Her bir bölüm için uluslararası akreditasyon sağlanarak, çağdaş normlarda en uygun olan eğitim programını oluşturmak,
➢ Öğrencilerimize piyasa şartlarına uygun; uyumlu davranış kazandıracak yeterli bilgi ve donanımı sağlamak,
➢ Topluma yararlı hizmetler sunacak kadrolar yetiştirmek,
➢ Spor paydası altında tüm fiziksel aktiviteleri üniversitemiz, bölgemiz ve ülkemiz için geliştirmede öncülük yaparak uluslararası başarılara katkılar sağlamak,
➢ Bütün öğrencilerimiz için mesleki gelişim imkânlarını sağlayacak en uygun şartları
oluşturmak,
➢ Bilimsel anlamda araştırmalar yaparak toplumun Sağlıklı yaşam ve Sporda aydınlanmasına katkı sağlamak,
➢ Başta üniversitemiz olmak üzere fakültemizin değerini ve saygınlığını yükseltecek ulusal ve uluslararası düzeyde birikimli-donanımlı, kolayca istihdam edilebilir bireyler yetiştirmek.