Yemek Bursu Hakkında
2016-2017 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 1500 öğrenciye yemek bursu verilecektir. Öğrenci Yemek Bursu Yönergesi kapsamında verilecek söz konusu burslarla ilgili başvuru ve değerlendirme takvimi aşağıda belirtilmiştir;


Yemek Bursu İşlemleri Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

1- Yemek bursuna ilişkin duyuru birimlerin  ilan panolarına  asılacaktır.
2- Öğrenciler yemek bursu başvurularını 17 Ekim-21 Ekim 2016    tarihleri arasında “portal .omu.edu.tr”  adresinden [ Kullanıcı adı : ogrencino@omu.edu.tr  Parola : Öğrenci bilgi sistemi giriş parolanız. (ubs.omu.edu.tr) ] yapacaktır.
3-Başvurular, ilgili birimler tarafından en az üç kişiden oluşan Yemek Bursu Tespit Komisyonu marifetiyle başarı ve gelir düzeyi düşük öğrenciler dikkate alınarak değerlendirilecektir.
4- İlgili birimler başvuran tüm öğrencileri öncelik sırasına göre listeleyerek 28 Ekim 2016 Tarihi mesai bitimine kadar sisteme girecektir.
5-Yemek Bursu başvuru formlarını eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgilerle dolduran öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecek ve geçersiz sayılacaktır. Bu öğrenciler hakkında gerekirse disiplin işlemi başlatılacaktır.
6-Yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin listesi SKSD başkanlığı tarafından Kasım 2016 ayının ilk haftasında web sayfasında ilan edilecektir.
7-Yemek bursu işlemleri “OMÜ Öğrenci Yemek Bursu Yönergesi” ne uygun olarak yapılacaktır. 


 

Aşağıda belirtilen öğrenciler ilan, değerlendirme ve kontenjan sınırlamasına tabi tutulmaksızın, yazılı olarak başvurmaları halinde doğrudan yemek yardımından faydalanabilirler;
-En az % 40 engelli olan ve bu durmunu raporla belgelendiren öğrenciler,
-Şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgelendirenler,
-Yetiştirme yurdunda kalanlar,
-Milli sporcu olduğunu belgelendirenler,
-İhtiyaç sahibi olup, durumunu beyan eden öğrencilere, yıl içerisinde başvurmaları halinde belirlenen kontenjanın %10’unu geçmemek üzere Rektörlük oluru ile yemek bursu verilebilir.

Not: Eğitim öğretimini süresinde tamamlayamayan öğrenciler, misafir öğrenciler ve uyarı cezası hariç disiplin cezası alan öğrenciler yemek bursundan faydalanamaz.

Detaylı bilgi için
Tıklayınız...