III. Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyumu ve Oyunları


                                             Değerli Hocalarım
 
T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı sponsorluğunda “III. Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyumu ve Oyunları” 6- 8 Mayıs 2016 tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta yapılacaktır. 
 
Güreş; Türk toplumlarında bir sosyal değer ve hatta bir sosyal norm olarak algılanmakta, bir spor formatı olmanın da ötesinde, bir milli kültür unsuru olarak görülmektedir. Millet olabilme şartlarından birisi de kültürel devamlılıktır. Güreş, Türk kültür tarihinin her döneminde baş aksiyon ve bir onur formu olmuştur. Küreselleşme tazyikleri her gün milli kültür halkasından birini koparmakta, kopuştan geleneksel güreşler de kendisine düşen payı almaktadır. Bu konuda çalışma alanı daralmakta ve telafisi mümkün olmayan kayıpları beraberinde getirmektedir. Kültürünü yitiren millet olma özelliğini de yitirir. Kahramanmaraş bölgesinde ve Türk dünyasında çok popüler olan geleneksel güreşler (Şalvar, Karakucak, Aba vb.), geçmişteki potansiyelini kaybetmiştir. Her kültürün zenginleşmesi; dinamizmini, yaratıcılığını ve özgünlüğünü koruyup sürdürebilmesi, kendi öz düşünce varlığını dikkate almak kaydıyla olabilmektedir.
      Spor, bir ulusun tarihsel istekli ve içerikli olan kültüründen bağımsız değildir. 40-50 yıl öncesine olimpik güreşler, geleneksel güreşler tarafından beslenirken, günümüzde tersine bir durum söz konusudur. Türk spor tarihinde engin ve spor geleneğinde zengin bir yeri bulunan bu güreşlerin yaygınlaştırmasını ve yeniden olimpik güreşlere altyapı oluşturmasını, dünya literatüründe hak ettiği yere getirilmesini bir görev olarak telakki etmekteyiz.Bu amaçları gerçekleştirmek ve sorunlara çözüm bulabilmek için düzenlediğimiz Sempozyuma katılımlarınız geleneksel güreşlere önemli bilimsel destek sağlayacaktır. 

 06-08 Mayıs 2016 tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan  “III. Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyumu ve Oyunları”nda siz değerli katılımcıları görmekten mutlu olacağız.
 
Sempozyuma bildiri ile katılmanızı bekliyor, saygılar sunuyoruz.

Sempozyum web sitemize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz
 
 
Doç. Dr. Mehmet TÜRKMEN                
Sempozyum Başkanı