İletişim
Bölüm Sekreteri

Gülin Korkmaz                         gulin.korkmaz@omu.edu.tr                  5671