Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Kuruluş

“Beden Eğitimi ve Spor Bölümü” 1990-1991 eğitim-öğretim yılında Eğitim Fakültesi Dekanlığına bağlı olarak kurulmuş olup, 1992-1993 öğretim yılında da II. öğretim programı açılmıştır.
10/06/1997 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 97/9414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemiz Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 16/07/1997 tarih ve 13209 sayılı yazısı ile ise Yüksekokul bünyesinde “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü” açılmış ve bu bölüm ile Eğitim Fakültesi Dekanlığına bağlı olarak eğitim-öğretimini sürdüren “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü” birleştirilerek Yüksekokulumuza aktarılmıştır. Diğer taraftan; 24Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/5114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yaşar Doğu BESYO kapatılarak Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Kurulmuştur. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Fakültemiz bünyesinde eğitim-öğretime devam etmektedir. 

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan (toplam 240 AKTS) mezunlar “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” alanında "Lisans derecesi" alırlar.
 

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Lise veya dengi bir okuldan mezun olan öğrenciler YGS sonuçları belli olduktan sonra Yüksek Öğretine Geçiş Sınavı  kılavuzunda belirlenen şartlar çerçevesinde başvuruda bulunabilirler. Sınav tarihleri Üniversite tarafından tespit edilir. Yerleştirme sınavları Fakülte bünyesinde yer alan dört bölümün programlarının özelliğine göre yapılır. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiler içeren kılavuzlar Fakülte tarafından hazırlanarak başvuru esnasında adaylara verilir. 
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programının eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda, teorik ve uygulamalı Alan Bilgisi, Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Genel Kültür derslerine yer verilmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan (toplam 240 AKTS karşılığı) mezunlar “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” alanında Lisans derecesi alırlar. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Eğitmenliği