Hakkımızda


Tarihçe

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak 1993 yılında kurulmuştur. Yüksek Lisans Eğitimine 1993-1994 Eğitim Öğretim Yılında, Doktora Eğitimine ise 1996-1997 Eğitim Öğretim Yılında başlamıştır. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, halen Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tezli Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi vermektedir. 


Lisansüstü Öğrenci Sayıları

2017 Yılı İtibarı İle

Program
 
Faal    Mezun Toplam

Yüksek Lisans
 
109 104 213

Doktora
 
32 45 77